Al het nieuws


Van onze correspondent
Den Haag - Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat de Curaçaose regering de fundamentele mensenrechten schendt door al jarenlang niet op te reden tegen normoverschrijdingen door de Isla-raffinaderij en de energiecentrale CRU.
Een door de regeringspartij PvdA ingediende motie met die strekking werd gisteren met 81 stemmen voor door de Kamer aangenomen. Steun was er verder van de SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, Groep Kuzu/Özturk, 50PLUS en Klein. VVD, PVV, CDA en de rechtse splinters stemden tegen.
Met de motie wordt de Nederlandse regering verzocht ‘zo snel mogelijk met de regering van Curaçao in overleg te treden en haar dringend te verzoeken alle in redelijkheid te nemen maatregelen te treffen om de uitstoot van schadelijke stoffen binnen drie maanden maximaal te verminderen’.
Met die opdracht kan minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties leven, mits initiatiefnemer en partijgenoot Roelof van Laar de tekst zou wijzigen. Het ging de bewindsman daarbij om de snoeihard geformuleerde overwegingen: ,,Constaterende dat de uitstoot van schadelijke stoffen op Curaçao van de Isla-raffinaderij en het energiebedrijf almaar toeneemt en dat deze gezondheidsschade veroorzaakt, mede de dood tot gevolg hebbend; constaterende dat de autoriteiten op Curaçao al jarenlang niet handhavend optreden tegen de structurele overschrijding van milieunormen door deze overheidsbedrijven; spreekt uit dat er sprake is van ondeugdelijk bestuur door het niet handhaven van geldende uitstootnormen; spreekt uit dat dit een schending van fundamentele rechten van de burgers van Curaçao oplevert, wier levens in gevaar worden gebracht.”
Voor zover bekend heeft het Nederlandse parlement niet eerder in zulke scherpe bewoordingen de handelwijze van de regering van een ander land in het Koninkrijk veroordeeld.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).