Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De schoolbesturen zijn in december geïnformeerd dat het Landsbesluit houdende algemene maatregelen (Lham) met betrekking tot de aanscherping van de exameneisen voor havo en vwo, nog niet naar de Raad van Advies (RvA) is gestuurd.
,,Wij hebben aangegeven ons zorgen te maken over de hele planning, maar het ministerie verzekert ons dat alles is afgestemd met Nederland en dat nu alles in de geest van de komende wetwijziging kan worden afgehandeld. We hoeven ons dus echt geen zorgen te maken volgens het ministerie. In Nederland schijnen de hogescholen door het ministerie geïnformeerd te worden dat onze diploma’s voldoen aan de eisen”, zo reageert een van de schoolbesturen tegenover het Antilliaans Dagblad.
Op de persconferentie vorige week heeft Onderwijsminister Irene Dick (PS) gesteld dat het wetgevingstraject nog niet is afgerond, dat zij hier ook geen invloed op heeft, dat de Nederlandse Onderwijsminister Jet Bussemaker hierover is ingelicht en dat Curaçao in principe tot mei 2016 de tijd heeft de wetgeving in orde te krijgen.
Volgens een onderwijsinformant zou het ministerie de scholen in oktober geïnformeerd hebben dat de wet op dat moment al vanuit het ministerie doorgezonden was voor de volgende fase van behandeling. Toen gesteld werd dat het ministerie geen invloed heeft op de snelheid van afronding van het traject, zouden de scholen hebben gevraagd om dan ten minste via een brief de leerlingen, de docenten en de ouders formeel te informeren dat de kernvakkenregel voor het havo-examen 2016 inderdaad wordt toegepast, zelfs al is het wetgevend traject op dit punt nog niet afgerond. ,,De examenkandidaten hebben er immers recht op te weten onder welke condities precies zij geslaagd zijn en een erkend diploma ontvangen. Op dit verzoek van de scholen is door het ministerie nog niet zijn gereageerd”, aldus de informant.
Dat de minister aangeeft dat zij tot mei de tijd heeft de wetgeving rond te krijgen, bevreemdt de onderwijsexpert. Deze meldt: ,,Dit is een vreemde gang van zaken. Een eindexamenkandidaat dient vóór aanvang van het examenjaar op de hoogte te zijn waar hij of zij aan toe is. Dit houdt dus eigenlijk in dat per 1 augustus 2015 de eindexamenkandidaten hier officieel van de op hoogte van moesten zijn. Als we zouden werken met de maand mei 2016, zou dat dus betekenen dat je met allerlei wijzigingen en aanpassingen zou kunnen komen net de dag voor afname van het centraal examen. De Inspectie van het Onderwijs verlangt toch ook van de scholen dat alles vooraf vastgesteld is? Zo moeten het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA), de lijst met eindexamenkandidaten en de schoolgids al aan het begin van het schooljaar ingediend zijn.”

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).