Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Marriott International heeft officieel aangegeven af te zien van haar recht om als eerste het hotelcomplex van Rif Resort Hotel te Piscadera, bekend als Marriott Curaçao, te kopen. Daarmee is de weg verder vrijgemaakt voor Orco Groep om de nieuwe eigenaar te worden van het 247 kamers tellende luxe resort.

Zo verklaart Arthur Rosaria desgevraagd tegenover het Antilliaans Dagblad. Hij is zowel bestuurder van Rif Resort Hotel als lid van de zogeheten Begeleidingscommissie die namens minister José Jardim van Financiën de verkoop coördineert en daarvoor de expertise van de internationale broker Ackman-Ziff in New York heeft ingeschakeld.
Na instemming eerder al van de ministerraad en van Rif Resort zelf met Orco Groep als zogenoemde ‘preferred negotiating partner’ werd de voornaamste kandidaat-koper ter goedkeuring aan Marriott voorgelegd; Marriott heeft namelijk op basis van de managementovereenkomst een zogeheten ‘right of first refusal’ bij de verkoop van het hotel. Marriott heeft onlangs formeel laten weten hier geen gebruik van te maken door van dit recht af te zien.
Hoewel de Amerikaanse hotelketen ook in een eerder stadium geen signalen gaf van dit recht gebruik te zullen maken, ligt dit nu vast. En daarmee is een volgende, belangrijke stap gezet in het proces om het hotel van de hand te doen.
De volgende fase in het traject betreft het aanbieden van de zogeheten ‘draft asset purchase agreement’. Dat is in samenspraak met Ackman-Ziff over de feestdagen heen getild en zal vermoedelijk begin 2016 naar Orco Groep worden gestuurd. Na overeenstemming dient de kandidaat-koper een depositobedrag van 500.000 dollar te storten, gevolgd door de technische due dilligence. Indien deze goed wordt afgesloten, moet Orco Groep een tweede deposito van 250.000 dollar overmaken. Op basis van de due dilligence vinden slotonderhandelingen plaats over de definitieve asset purchase agreement.
Om te voorkomen dat er een te grote afhankelijkheid ontstaat van de ‘preferred negotiating partner’ is in de vooraf gemelde spelregels opgenomen dat in het geval er na zes weken nog geen overeenstemming is bereikt met Orco Groep, er simultane onderhandelingen worden opgestart met de Lionstone Groep, die na de offerteronde enige maanden terug als tweede beste uit de bus kwam.
De partij waarmee dan als eerste volledige overeenstemming wordt bereikt en die de volledige 750.000 dollar heeft gestort, wordt voor definitieve goedkeuring aan de regering en aan Rif Resort voorgelegd.
Lionstone, van de Argentijns-Amerikaanse investeerdersfamilie Lowenstein die op Curaçao al drie hotels bezit (Hilton, Sunscape en Floris Suite), dreigde schriftelijk met een rechtsprocedure, maar volgens de Begeleidingscommissie is het haar niet bekend dat het daadwerkelijk tot een zaak is gekomen.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).