Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het College financieel toezicht (Cft) heeft met de regering afgesproken dat de kapitaaldienst binnen drie jaar op orde is. Dat zei voorzitter Age Bakker na het bezoek van het college aan Curaçao.

De kapitaaldienst is al jaren niet realistisch, maar het kabinet is bezig dit aan te pakken.
Over de begroting van 2016 verwacht het Cft een positief advies te kunnen afgeven. ,,We hebben twee aanbevelingen gedaan en die worden ook uitgevoerd. De ene is een behoedzamere groeiraming dan waar het kabinet eerder van uitging. De tweede is dat de kapitaaldienst realistischer wordt opgesteld. En daarover hebben we afspraken gemaakt.”
Bakker zei dat het niet meer mag voorkomen, zoals dit jaar, dat er op het laatste moment nog om 35 miljoen gulden van de kapitaaldienst wordt gevraagd voor grote projecten. Dat zijn een IT-project bij de Belastingdienst en school- en wegenonderhoud. De uitgave is goedgekeurd, maar in 2016 moet het geld voor dergelijke projecten eerder worden aangevraagd. ,,Deze projecten zijn goed voor de economische groei. Met de projecten die nog in de pijplijn zitten, de tweede Megapier, de modernisering van de raffinaderij en de hopelijk nieuwe partner van de Dokmaatschappij (Damen Shipyards, red.) verwachten we dat de economische groei in 2016 gelijk zal blijven of nog iets hoger uitkomt.”
Om investeringen uit de private sector te stimuleren kan de overheid prikkels geven, aldus Bakker. ,,Door in grote projecten te investeren, zoals die er zijn voor de haven en de modernisering van de raffinaderij. En natuurlijk door de bureaucratie aan te pakken.” De overheid heeft geld daarvoor. Bakker zei te hebben uitgerekend dat de overheid de afgelopen vijf jaar 200 miljoen gulden voordeel heeft gehad door leningen via Nederland te kunnen afsluiten in plaats van op de internationale markt.
De gewone dienst sluit naar verwachting in 2015 voor het derde jaar op rij met een positief saldo. ,,Dat is absoluut uniek”, aldus Bakker. Zelfs na aftrek van de middelen die zijn aangewend om het schommelfonds voor de AOV aan te zuiveren en de 15 miljoen gulden die dit jaar wordt uitgekeerd om het exploitatietekort van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) op te vangen blijft er volgens het Cft een klein overschot over. ,,Natuurlijk moeten we afwachten tot de rekenmeesters de jaarrekening hebben opgesteld”, hield Bakker een slag om de arm.
Het Cft gaat ervan uit dat 2016 een goede start zal hebben met een opnieuw sluitende en goedgekeurde begroting. Wel tekent het college aan dat er in het nieuwe regeerakkoord mogelijk beleidsplannen zijn opgenomen die budgettaire effecten hebben. ,, We maken ons daar geen zorgen over”, zegt Bakker desgevraagd. ,,Als de wijzigingen budgetneutraal zijn is er geen probleem. Als er financiële consequenties zijn dan zal het Cft daarover nader adviseren.”
In de begroting 2016 is al rekening gehouden met hervorming van de ambtenarenpensioenen en de korting op AOV-uitkeringen voor niet-ingezetenen, aldus Bakker. Dat zal het Cft blijven volgen om te voorkomen dat er nieuwe tekorten ontstaan in de sociale fondsen.
Het Cft heeft dit keer niet gekeken naar de overheids-nv’s, waarover het college bij vorige gelegenheid zijn zorgen heeft uitgesproken. ,,Daar gaan we in maart 2016 weer naartoe”, aldus Bakker.

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).