Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De pensioenregeling voor ambtenaren zoals die nu bestaat is niet houdbaar. Met een presentatie in de Staten legde minister Etienne van der Horst (PAIS) dat gisteren nog eens uit. ,,Niets doen is geen optie. Als de huidige regeling niet wordt gewijzigd heeft het Ambtenaren Pensioenfonds Curaçao (APC) over tien jaar een dekkingsgraad van 80 procent”, aldus de minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD).
Het streven van pensioenfondsen is een dekkingsgraad van 115 procent om voldoende kapitaal op te bouwen voor slechte tijden. Bij een dekking van 100 procent is er evenwicht tussen de inkomsten en uitgaven. Maar dat is niet genoeg: ,,Het minimumniveau dat internationaal wordt gehanteerd is 105 procent. In december 2014 had het APC een dekkingsgraad van 100 procent, in september 2015 was dit gedaald naar 96 procent. Er dreigt een negatieve spiraal.”
Aanleiding voor de presentatie van Van der Horst was de behandeling binnenkort in de Staten van de aangepaste pensioenregeling voor ambtenaren. Daarin wordt de pensioenleeftijd verhoogd van 60 naar 65 jaar, komt er een middenloonregeling in plaats van een eindloonregeling en verdwijnt de automatische duurtetoeslag. Eerder dit jaar waren de Staten heel kritisch geweest over het snijden in de arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren. Vanwege de complexe materie vond de minister het verstandig de plannen toe te lichten voor de behandeling.
Toen Van der Horst er met de vakbonden in juni niet uitkwam besloot hij af te wijken van de overeenstemmingsverplichting die in de Landsverordening georganiseerd overleg in ambtenarenzaken (L-goa) is opgenomen. In principe kan hij de plannen nu doorvoeren zonder instemming van de bonden. ,,Maar we zijn wel blijven praten en daar ben ik blij mee. We zijn elkaar in november alsnog dicht genaderd.”
Het voorstel zoals dat nu op tafel ligt, gaat uit van een ruime overgangsregeling. Dat was het belangrijkste discussiepunt met de bonden, aldus Van der Horst. Ambtenaren die dit jaar 59 zijn gaan nog gewoon volgend jaar met pensioen. De groep die 55 tot 58 jaar is kan gebruik maken van de overgangsregeling en kan ook kiezen om door te werken. ,,Dan kunnen ze een tot 30 procent hoger pensioen opbouwen.” Voor mensen voor wie de nieuwe regeling ongunstig uitpakt komt er een compensatieregeling.
Hoewel de pensioenleeftijd omhoog gaat en er geen automatische indexering meer zal zijn, is er ook goed nieuws. De premies gaan omlaag. Voor een deel wordt het geld dat de overheid daarmee uitspaart gebruikt voor de compensaties. Van der Horst liet aan de hand van enkele voorbeelden zien dat de nieuwe regeling voor de meeste ambtenaren gunstig uitpakt als ze doorwerken tot 65 jaar. En ook voor de pensioenfondsen is het gunstig: ,,Extern advies heeft uitgewezen dat er over vijf jaar een dekkingsgraad is van 105 procent en dat hij daarna verder omhoog gaat.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).