Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een intensieve, langdurige en soms pijnlijke kuur. Dat is het medicijn voor Curaçao om duurzame economische groei te bereiken. Dat zegt econoom Rob van den Bergh over de stand van de economie. Zijn conclusie is hard voor de politiek: ,,10-10-‘10 Bood gelegenheid om meer, beter, efficiënter en effectiever om te gaan met de economie van Curaçao. Dat is de afgelopen vijf jaar niet gebeurd; er is vooral doorgemodderd en vaak nog de verkeerde kant op ook. De afgelopen vijf jaar hebben vooral laten zien hoe het niet moet.”
Van den Bergh is vandaag een van de inleiders op een seminar over vijf jaar autonome status van Curaçao, dat op de Universiteit van Curaçao wordt georganiseerd door de vereniging Dutch Caribbean Economists. Hij geeft in zijn beschouwing een overzicht van de economische ontwikkelingen sinds 10 oktober 2010, dat met een schuldsanering een nieuwe start had moeten zijn. Dat steuntje in de rug heeft niet gewerkt en is ook niet gekomen van de minister van Financiën en de overige politici. ,,De dalende binnenlandse bestedingen, politieke instabiliteit, de lastenverzwaring voor het bedrijfsleven, het slecht functioneren van de belastingdiensten, de matige kwaliteit van het ambtenarenapparaat en het ontbreken van een economisch beleid, zijn zaken die er uiteindelijk toe bijdragen dat de macro-economische stabiliteit en het economisch vertrouwen zijn afgenomen in de afgelopen vijf jaar.”
Hoewel er geen medicijn bestaat voor economische groei, zegt Van den Bergh: ,,Om een duurzame economische groei te realiseren zal het eiland Curaçao een intensieve kuur moeten volgen. Bovendien zal dit een langdurige kuur worden, waarbij van de patiënt veel geduld en doorzettingsvermogen verwacht wordt. En dit kan soms flink pijn doen. Alvorens de kuur te starten is het zaak om de oorzaak van het gebrek aan duurzame economische groei goed te analyseren (wat zijn de chronische kwalen). Op basis daarvan zal zeer strikt een meerjarige kuur gevolgd moeten worden.”
Het recept van Van den Bergh bestaat uit zes geneesmiddelen: vertrouwen terugwinnen, een duurzaam en coherent economisch beleid ‘dat ook uitgevoerd wordt’, alle in het verleden aangedragen verbeteringen (onder andere deregulering, een beter belastingsysteem, privatisering, lagere kosten) uitwerken en implementeren inclusief tijdschema, de kwaliteit van de overheid drastisch verbeteren, Curaçao weer laten aansluiten bij internationale ontwikkelingen en investeren in ondernemerschap. Bij dat laatste punt doet Van den Bergh de suggestie om buitenlandse ondernemers zonder crimineel verleden zich vrij op Curaçao te laten vestigen.
ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).