Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Suzy Camelia-Römer (PNP), en met haar de andere collega-ministers, is niet tevreden met de uitleg van Usona over de hogere kosten van de omlegging van de Hamelbergweg voor de bouw van Hospital Nobo Otrobanda (HNO). Dat laat zij desgevraagd tegenover deze krant weten.
,,Het gaat om meer dan een verdubbeling van de eerder begrote kosten. Op basis daarvan heb ik om een uitleg gevraagd van Usona, de uitvoeringsorganisatie van HNO, die mij geen bevredigend antwoord gaf, in die zin dat ik graag een totaalplaatje heb van het hele HNO-project en de beraamde kosten daarbij om niet weer voor een verrassing of voldongen feit gesteld te worden. Het probleem is in de Raad van Ministers (RvM) besproken en de ministers die bij het HNO-project betrokken zijn, hebben nadere vragen gesteld, waarop wij nog een bevredigend antwoord moeten krijgen. We willen een goed onderbouwd antwoord hebben”, aldus Camelia-Römer. In samenspraak met Usona is besloten dat de meerkosten aan de Hamelbergweg door de uitvoeringsorganisatie zelf voorgefinancierd worden. Want, zo legt de minister uit: ,,Op mijn vraag wat de consequenties zijn voor het niet betalen van deze meerkosten, heb ik als antwoord gekregen dat elke week uitstel van de bouwwerkzaamheden een kostenpost van 500.000 gulden oplevert.”
Er wordt nu voorgefinancierd, en dus verwacht de minister dat Usona wel snel met een goed onderbouwd antwoord komt, dat vervolgens door de technische experts van de regering bestudeerd en geanalyseerd wordt, alvorens tot een besluit over te gaan. Camelia-Römer: ,,We zeggen dus niet zonder meer dat we die onverwachte meerkosten gaan betalen. We willen zelf een onderzoek doen en onze experts ernaar laten kijken om zo tot een verantwoorde uitgave te kunnen komen. Vooralsnog loop ik niet vooruit op de resultaten van het onderzoek.”
Dito Garmers, projectmanager bij Usona, liet eerder tegenover deze krant weten dat het gaat om een kostenpost van 8 miljoen gulden voor de omlegging van de Hamelbergweg, dat eerst geraamd was op 3 miljoen gulden. In de ochtendkrant <I>Extra<I> wordt een bedrag van 11 miljoen gulden genoemd en de minister spreekt tegenover deze krant van een bedrag van 10 miljoen gulden. Belangrijkste reden voor de meerkosten zijn volgens Garmers de grotere hoeveelheid klip die weggehakt moet worden, evenals de omlegging van de riolering die veel dieper lijkt te liggen dan verwacht. Voor de minister is deze uitleg in elk geval niet afdoende.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).