Al het nieuws

Van onze correspondent
Den Haag - Tot zichtbare frustratie van de oppositiepartijen is de PvdA gisteren teruggekomen op haar pleidooi om de Isla stevig aan te pakken.
Woensdag betoogde Roelof van Laar (PvdA) bij het debat in de Tweede Kamer over de begroting Koninkrijksrelaties nog hartstochtelijk dat het tijd wordt dat de Rijksministerraad de Curaçaose regering een aanwijzing geeft om een einde te maken aan de toenemende normoverschrijdingen door de raffinaderij.
,,De Isla maakt Curaçaoënaars ziek. Gaat de inactiviteit van de Curaçaose politiek zo ver dat ze haar eigen bevolking laat stikken? Dan komt het moment dat de Rijksministerraad de deugdelijkheid van bestuur op Curaçao waarborgt toch steeds dichterbij, minister?”, klonk Van Laar tot aangename verrassing van partijen als D66, SP, CDA en ChristenUnie die al veel langer pleitten voor actieve bemoeienis van Nederland om op te komen voor de volksgezondheid in de wijken onder de rook van de Isla.
Maar die blijheid verdween gisteren toen duidelijk werd dat de PvdA-fractie niet van plan is de daad bij het woord te voegen. Twee moties van D66 en SP om minister Ronald Plasterk (ook PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te zetten om samen met de Curaçaose regering te zorgen dat de raffinaderij zich aan de normen gaat houden, kunnen niet op de steun van de sociaaldemocraten rekenen.
In plaats van het eerder door hem verlangde ingrijpen op grond van de waarborgfunctie nam Van Laar genoegen met de materieel niets betekenende toezegging van de bewindsman dat hij in Willemstad navraag zal doen hoe het met de handhaving van de milieuregelgeving zit om de Kamer voor het einde van het jaar per brief over het (voorspelbare) antwoord te informeren.
Daarmee riep hij de hoon van de oppositie over zich af. Ronald van Raak (SP): ,,Al langer dan tien jaar worden mensen vergiftigd. Voortdurend wordt er gepraat, gepraat en gekeken. Gisteren zei de heer Van Laar: we moeten iets doen. En nu zegt hij: Nee, ik doe het toch niet. Blijven we praten of gaan we in het kader van het Koninkrijk onze verantwoordelijkheid nemen? Waar de bevolking op Curaçao helemaal niets aan heeft, is aan een Partij van de Arbeid die zegt dat zij iets wil gaan doen, maar die het vervolgens weer niet doet.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).