Al het nieuws

Door René Zwart
Den Haag - Fractieleider van D66 Alexander Pechtold vindt dat het kabinet Rutte zich te ongenuanceerd negatief uitlaat over het Caribisch deel van het Koninkrijk en te weinig oog heeft voor positieve ontwikkelingen.
De oud-minister van Koninkrijksrelaties greep gisteren de algemene politieke beschouwingen aan om minister-president Mark Rutte (VVD) te waarschuwen niet alle Caribische politici over één kam te scheren. Directe aanleiding voor Pechtolds verwijt was een in zijn ogen onzorgvuldige passage in de op Prinsjesdag door koning Willem-Alexander uitgesproken troonrede.
,,De minister-president zal het mij niet euvel duiden dat ik tegen het eind van deze begrotingsbehandeling een onderdeel waar ik toch altijd naar kijk nog aan de orde wil stellen, namelijk het Caribisch deel van Nederland. In de troonrede werden warme woorden gesproken over tweehonderd jaar Koninkrijk en ook over het deel van Nederland dat tot onze voormalige koloniën behoorde en nu een onderdeel is van ons Koninkrijk.
Natuurlijk zijn daar problemen, maar ik vond de zin in de troonrede over boven- en onderwereld die vermengd raken, in het licht van de wat gespannen verhoudingen, niet zo zorgvuldig gekozen. Een eiland als Sint Maarten heeft zelf een aantal keren aan de bel getrokken. Mijn vraag is of de minister-president zich ervan bewust is dat met name in dat deel van het Koninkrijk dit soort zaken nog secuurder wordt gelezen. Is hij het met mij eens dat we niet alle bestuurders op de eilanden over één kam moeten scheren?” aldus Pechtold.
Rutte zei het met dat laatste ‘natuurlijk’ eens te zijn. ,,Niettemin vind ik de situatie wel zorgelijk, zeker op Sint Maarten. Dat is ook de reden waarom daar fors extra wordt geïnvesteerd, ook in de politiecapaciteit. Ik kan daar in het openbaar niet te veel over zeggen, maar laten we de problemen niet onderschatten. Ze zijn ernstig.”
Op pagina 4
‘Nauw geluisterd
naar troonrede’

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).