Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De stichtingen Schoon Milieu op Curaçao (Smoc) en Clean Air Everywhere (CAE) zijn teleurgesteld in het verloop van het kort geding over de vervuiling door de Isla-raffinaderij. Op de derde zitting afgelopen vrijdag, die op verzoek van de eisers was vervroegd, werd geen vooruitgang geboekt. Voor de volgende zitting, die door rechter Peter van Schendel is vastgesteld op 31 augustus, zijn de verwachtingen niet hoog gespannen, zegt Marc Verkade van CAE: ,,Dit is een overlegrechter. Deze rechter wil geen vonnis vellen. Hij zal er waarschijnlijk opnieuw op aandringen om te gaan praten en de overheid zal weer meer tijd krijgen.”
Volgens Smoc en CAE werkt bij de overheid alleen dwang. Uit zichzelf zal er niets gebeuren, omdat de Isla wordt gezien als te belangrijk voor de economie. En de instanties zeggen ook niet over de middelen en mogelijkheden te beschikken om iets te doen aan de uitstoot. Voor de eisers staat voorop dat het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat ook op Curaçao geldig is, wordt nageleefd. ,,Gebrek aan middelen mag geen reden zijn om de gezondheid van mensen te schaden.”
De overheid kreeg van de rechter tien dagen de tijd om een aantal actiepunten uit te voeren. Daaronder valt verder onderzoek naar de groene stof (‘smurrie’) die wordt uitgestoten en waarvan bewoners onder de rook van de Isla last hebben. Daarna kan de bevolking worden geïnformeerd hoe het om moet gaan met de stof. Voorlopig geldt het advies om het niet aan te raken. Ook moet de overlast door affakkelen worden verminderd en moet onderzoek worden gedaan naar de oorzaak.
Smoc en CAE stellen dat het niet hun doel is om de Isla te sluiten, maar om de gezondheid van de bevolking te waarborgen. ,,We dagen de overheidsvertegenwoordigers uit om de ‘Marchena challenge’ aan te gaan en twee dagen daar te overnachten. Dan kunnen ze meemaken wat de bewoners ervaren. Wij verzorgen het ontbijt”, aldus Verkade. Uiteindelijk denkt hij dat de eisers naar de Europese rechter zullen moeten gaan om iets te bereiken.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).