Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In een deze week uitgesproken vonnis is vastgesteld dat huurders in winkelcentrum Colon 60 procent van hun geleden schade mogen claimen en dat dit het beste verrekend kan worden met een huurprijsvermindering met terugwerkende kracht.
De huurders, 12 ondernemers, spanden een rechtszaak aan tegen onder andere het Land en de Stichting Beheer Winkelcentrum Colon (BWC). Het Land en BWC worden door de rechter aangewezen als de eigenaren en dus verhuurders van de panden in Colon.
De bedrijven werden vertegenwoordigd door advocaat Olga Saleh-Kostrzewski.
De rechter heeft beslist dat het Land en BWC binnen drie weken in overleg moeten met de ondernemers om te onderhandelen over de hoogte en vorm van de te vergoeden schade die zij hebben ondervonden als gevolg van de bouwactiviteiten voor het Hospital Nobo Otrobanda (HNO).
Over de toekomst van het winkelcentrum stelt de rechter vast: ,,Over de periode na 2017 kan het Land nog geen toezeggingen doen. Deze mededeling moge mager zijn, maar het kan het Land niet aangerekend worden dat het de ontwikkelingen met betrekking tot HNO wenst af te wachten en daarom zijn handen te dezen wenst vrij te houden. Het is aan de huurders om hun gedragslijn op deze informatie af te stemmen. Van een veranderde bestemming is nog geen sprake zodat ‘uitkoop’ van de huurders niet aan de orde is.”
De rechter heeft geoordeeld dat de ondernemers niet hebben kunnen voorzien dat de zuidvleugel gesloopt zou worden en dat dit bij de nieuwbouw betrokken zou worden. Dat geldt ook voor het parkeerterrein aan de Hamelbergweg.
De schade die geleden wordt komt onder andere voort uit het feit dat de Hamelbergweg afgesloten is en het winkelcentrum Colon via de ingang aldaar niet meer bereikbaar is. Verder zijn zo’n 80 parkeerplaatsen verloren gegaan. Daarmee is volgens het gerecht ook de door de huurders ondervonden overlast niet voorzien en aannemelijk geworden dat zij schade lijden. De geleden schade moet volgens de rechter door het Land vergoed worden.
De rechter oordeelt dat de bedrijven overlast ondervinden en niet optimaal gebruik kunnen maken van hun toekomend huurgenot. Het vonnis: ,,Overlast kan tot omzetverlies leiden en omzetverlies leidt zonder compenserende maatregelen bij winkelbedrijven tot inkomstenverlies.” Maar, zo wordt vervolgd, de omvang van dit omzetverlies laat zich niet zondermeer vaststellen. Zo ontbreken omzetcijfers van de bedrijven en omzetderving leidt niet automatisch tot verlies. Het ene winkelbedrijf is bovendien gevoeliger voor overlast dan het andere. ,,De huurders kunnen dus wat hun schade betreft niet over een kam geschoren worden”, aldus de rechter. Het gerecht heeft op basis van jurisprudentie vastgesteld dat het ‘billijk’ is dat voor ’40 procent van de door de huurders als gevolg van de bouwactiviteitengeleden schade door omzetderving, niet voor nadeelcompensatie in aanmerking komt’. De rechter suggereert dat de huurders waarschijnlijk zullen aansturen op ‘huurprijsvermindering met terugwerkende kracht’.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).