Al het nieuws

Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - Curaçao Airport Holding (CAH) wil in overleg met het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) over de toekomstplannen van Shut. Dat laat CAH in een schriftelijke verklaring weten. Volgens de organisatie heeft de betreffende minister verschillende plannen aangekondigd zonder hierover eerst te overleggen met CAH.
Onlangs heeft de verantwoordelijke minister, Suzy Camelia-Römer (PNP) te kennen gegeven dat er een eind komt aan de illegale en schadelijke afvalwaterdump op Shut. De minister kondigde de installatie aan van een bezinkbak op Shut en bij de waterzuiveringsinstallatie van Klein Kwartier. Deze beslissing kwam voor CAH als een verrassing en: ,,Hoewel CAH - eigenaar van de 450 hectare airportterreinen (waaronder ook Shut) - de voortvarendheid van de minister roemt, betwist CAH de geboden aanpak als oplossing”, zo laat de organisatie weten.
CAH geeft aan dat er nog geen overleg heeft plaatsgevonden tussen VVRP en CAH en dat het plaatsen van een afzinkplaats op Shut niet met CAH is besproken en ook niet tot de mogelijkheden behoort. ,,De overheid zal met CAH moeten overleggen of dit op het privéterrein van CAH mag en kan plaatsvinden. Gezien de ontwikkelingsplannen en de overeenkomst met Bluerise voor het Curaçao Ecopark, is het beslist niet aannemelijk dat een afzinkplaats op Shut geplaatst zal kunnen worden. Hierover moet overleg plaatsvinden met de ontwikkelaar Bluerise om te voorkomen dat besmetting of enige andere vorm van verontreiniging de beoogde ontwikkeling in de weg zal staan.”
CAH meldt de definitieve oplossing van VVRP met betrekking tot Shut af te wachten, maar graag in overleg te willen gaan over hoe zij proactief kan bijdragen aan het bespoedigen van een verantwoorde oplossing. ,,Maar Shut moet dicht!”, aldus Wilhelmus ‘Junny’ Ignacio, de directeur ad interim van CAH. In afwachting van een definitief besluit van de regering is CAH op dit moment zelf bezig met het ontwikkelen van een (tijdelijke) oplossing om de vacuümtrucks een alternatief adres te kunnen bieden voor het afleveren van het milieuschadelijke afvalwater, aldus CAH.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).