Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In 2014 heeft Stichting Slachtofferhulp Curaçao 90 meer zaken behandeld dan het jaar daarvoor.

In 2014 waren er in totaal 987 zaken, gemiddeld 82 per maand. De maanden augustus (90) en oktober (104) waren de drukste maanden. De meeste meldingen betreffen huiselijk geweld, namelijk 565 gevallen. Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke- of familiekring van het slachtoffer wordt gepleegd. Hieronder vallen lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging en bedreiging, al dan niet door middel van, of gepaard gaand met, beschadiging van goederen in en om het huis. Wat de organisatie zelf opvallend vindt, is het aantal mannelijke slachtoffers dat zich heeft gemeld bij Slachtofferhulp, namelijk 337. De meldingen van huiselijk geweld betreffen vrouwen, kinderen maar ook mannen, aldus het jaarverslag.
Verder valt op dat de meldingen van slachtoffers tussen de 60 en 75 jaar toeneemt. ,,De oudste cliënt van dit jaar was 92 jaar terwijl de jongste cliënt 6 jaar oud was”, aldus het jaarverslag. Het aantal meldingen in de leeftijdscategorie 71-75 jaar was 75 en in de leeftijdscategorie 86-90 jaar 27.
Na slachtoffers van relationeel geweld, komen op de tweede plaats slachtoffers van een roofoverval. In 2014 gingen 402 meldingen hierover. Verkrachting is 12 keer gemeld. Het jaarverslag verder: ,,Wij constateren dat ‘trauma’ de volgende problematiek is. Meestal vloeit dit voort uit misdrijven en verkeersongevallen.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).