Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In 2014 hebben de 12 casino’s op Curaçao die over een casinovergunning beschikken, een nettowinst gemaakt van ruim 107 miljoen gulden. Dat is minder dan de 111 miljoen gulden in 2013, maar wel hoger dan de jaren dáárvoor. Dit blijkt uit een schrijven van de minister van Financiën, José Jardim, aan Statenlid Elmer Wilsoe (PS) die hier vragen over stelde.
De minister legt over dit bedrag uit dat het gaat om de omzet, oftewel de inkomsten, ‘drop’ genoemd, van met name slotmachines en tafelspelen, minus de uitbetaling van prijzen. Over deze nettowinst wordt door de overheid een variabel vergunningsrecht geheven. Tevens zijn er inkomsten in de staatskas van het vaste vergunningsrecht dat elke casino moet betalen.
Jardim stelt dat de casinosector een complexe en dynamische is waar continue materiële investeringen, kennis en materiaal voor is vereist. In een uitvoerige opsomming doet hij verslag van wat er sinds 2011 allemaal in de sector heeft plaatsgevonden en uitgevoerd is door de Gaming Control Board (GCB). Zo zijn er bij dit instituut vier auditors geschoold tot internationaal geaccepteerd Certified Anti-Moneylaundring Specialist (CAMS). In 2015 komen er nog drie CAMS bij. Met deze specialisten wordt ook voldaan aan de eisen van de Financial Action Taksforce (FATF) om zo de sector minder gevoelig te maken voor witwassen van geld. Vanaf 2012 wordt het toezicht niet meer door een vaste persoon per casino uitgevoerd maar is een roulerend toezicht ingevoerd. In ditzelfde jaar is de onafhankelijke internationale Gaming Laboratories International (GLI) ingehuurd om alle slotmachines in alle casino’s te auditen en te verzegelen. Deze verzegelingen worden regelmatig getest, aldus Jardim.
De audits bij casino’s worden nu door personeel van de GCB uitgevoerd, maar het is de bedoeling dat externe auditors worden getraind en ingezet voor de controle. Casino’s moeten verder volgens een vast sjabloon voor de jaarrekening, de cijfers jaarlijks opmaken. Op deze manier is het voor de GCB gemakkelijker vergelijkingen te doen.
Vorig jaar is een samenwerking aangegaan met Interpol en het Korps Politie Curaçao in het kader van screening op criminele antecedenten. Jardim: ,,Verder is de GCB zeer innovatief bezig met de ontwikkeling van in-house applicaties, die het toezicht efficiënter en effectiever zullen maken.” Hij noemt dat in 2015 onder andere het Online Aangifte Systeem toegepast gaat worden. Ook deze maatregel is om het toezicht op mogelijk witwassen van geld vanuit het casino te verscherpen. Ook wordt het casinopersoneel bewust gemaakt en geschoold waar het gaat om klanten die mogelijk geld willen witwassen.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).