Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De ouders van de ouderverenigingen van het Albert Schweitzer, Kolegio Alejandro Paula, Maria Immaculata Lyceum en Radulphus College eisen per brief van minister Dick van Onderwijs, Cultuur, Wetenschap en Sport, dat de bewindsvrouw tekst en uitleg geeft over de plannen ten aanzien van de exameneisen voor havo en vwo.


Dat heeft Clementine Wallé, voorzitter van de belangenvereniging van ouders van schoolgaande kinderen ReMa Uní tegenover deze krant bevestigd. Wallé treedt als woordvoerder van de ouderverenigingen op. ,,Het is voor ons onbegrijpelijk waarom de ouders niet gehoord zijn in een belangrijke zaak als de eindexameneisen waar hun kinderen mee te maken krijgen. In de brief stellen wij verschillende vragen aan de minister. Wij kunnen ons niet voorstellen dat het niveau verlaagd moet worden om meer leerlingen voor de havo of het vwo te laten slagen”, aldus Wallé.
De ouderverenigingen dringen in de brief aan de bewindsvrouw aan op een ontmoeting waarbij de minister de kans krijgt om hun vragen te beantwoorden. ,,Wij maken ons zorgen om de effecten van de normverlichting van de examens voor onze kinderen. Kinderen wiens ouders het niet breed hebben, zijn voor hun toekomst gebaat bij een diploma waarmee zij in Nederland verder kunnen studeren.”
Vanaf 1 januari 2016 is op grond van een besluit van PS-minister Irene Dick het havodiploma van leerlingen die het eindexamen op het eiland doen, niet automatisch gelijk aan het Nederlandse, per 1 januari 2017 is het lokale vwodiploma ook niet automatisch gelijkwaardig aan het Nederlandse. Dat heeft directeur Lisette van Lamoen-Garmers van het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS) desgevraagd tegenover deze krant bevestigd. Van Lamoen-Garmers baseert zich op uitspraken van minister Irene Dick tijdens een spoedvergadering van afgelopen vrijdag met de schoolbesturen. ,,De minister deelde ons daarin mee dat zij gekozen heeft om niet mee te doen aan de tweede verzwaring van het eindexamen, zoals dat door het Nederlandse ministerie van onderwijs is voorgesteld. De tweede verzwaring houdt in dat bij de zogeheten drie kernvakken, het Engels, Nederlands en wiskunde, leerlingen maximaal één 5 mogen hebben, voor de overige twee kernvakken moeten zij een voldoende hebben. De eerste verzwaring die al is geïntroduceerd, houdt in dat leerlingen bij het centrale examen niet minder dan 5,5 voor alle vakken moeten scoren om te slagen”, zo legde de directeur uit.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).