Al het nieuws

Inhoudelijke behandeling gepland voor maart 2016; schikking lijkt van de baan
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Op 23 oktober vindt de regiezitting in de zaak Bientu plaats waarbij loterijbaas Robbie dos Santos terechtstaat voor onder andere witwassen, valsheid in geschrifte en belastingfraude.

Hiermee lijkt een schikking tussen Dos Santos en het Openbaar Ministerie van de baan. 

Dos Santos wordt het voorhanden hebben van een vuurwapen, het plegen van valsheid in geschrifte, het witwassen van gelden en het ontduiken van belastingen in de sfeer van de omzetbelasting, de winstbelasting en de inkomstenbelasting ten laste gelegd. Verder zijn hem en zijn drie bedrijven - waaronder Robbie’s Lottery - tevens ten laste gelegd dat zij hebben deelgenomen aan een organisatie die het plegen van misdrijven tot oogmerk heeft.
Het Openbaar Ministerie maakte gisteren bekend dat het einddossier in de zaak Bientu gereed is en dat er aan Dos Santos - eigenaar van loterijketen Robbie’s Lottery - dagvaardingen zijn uitgereikt. Op de regiezitting van 23 oktober hebben de verdediging en het OM de gelegenheid om nog onderzoekswensen naar voren te brengen, zoals bijvoorbeeld het horen van getuigen. De inhoudelijke behandeling van de zaak die door het OM als ‘omvangrijk’ wordt beschreven, wordt voorzien in maart 2016.
Dos Santos wordt in deze zaak vertegenwoordigd door raadsman Eldon ‘Peppie’ Sulvaran van advocatenkantoor Sulvaran & Peterson. Deze krant maakte in 2013 melding van een mogelijke schikking tussen Dos Santos en het OM. Dit werd echter niet door partijen bevestigd. Eind juli 2013 zou er zelfs het verzoek zijn geweest tot een schikking waarbij het schikkingsbedrag ten behoeve van het criminaliteitsfonds zou komen. Het zou hierbij om een bedrag van zeker tien miljoen dollar gaan. Hoewel beide partijen tot nu toe niets uit de doeken zijn gegaan over deze schikking, lijkt een akkoordje nu al helemaal van de baan met de regiezitting in oktober en vervolgens de inhoudelijke behandeling van de zaak in maart 2016. In een reactie tegenover deze krant laat Norman Serphos, de woordvoerder van het Openbaar Ministerie, desgevraagd weten dat de zaak wegens gesprekken tussen beide partijen langer heeft geduurd. Op de vraag wat voor gesprekken dit zijn geweest, kan Serphos geen antwoord geven.
De zaak Bientu werd in 2008 geopend met de verdachtmakingen aan het adres van de loterijmagnaat. Op 12 juli 2011 werd op vijf adressen op Curaçao en drie op Sint Maarten huiszoekingen verricht. Een maand later werd - na een rechtshulpverzoek van toenmalig procureur-generaal (PG) Dick Piar - beslag gelegd op de banktegoeden van Dos Santos bij de USB Bank in Miami in de Verenigde Staten. Deze gelden, naar schatting zo’n 46 miljoen dollar, zijn afkomstig van buitenlandse vennootschappen van Dos Santos die zijn gevestigd op de British Virgin Islands. Dos Santos spant een zaak aan waarin hij verzoekt de beslaglegging op te heffen, maar hier gaat de federale rechter in de Verenigde Staten niet op in.
De toenmalige minister van Justitie, Elmer Wilsoe (PS) - van het kabinet MFK/MAN/PS - bemoeide zich vervolgens ook met de zaak. Buiten medeweten van de PG verzocht de Justitieminister in een brief aan Washington de beslaglegging op te heffen.
Begin augustus 2012 rondde het Recherche Samenwerkingsteam (RST) het onderzoek in de zaak af, maar daarop werd nog een aantal keren om aanvullende informatie verzocht. Continu werd een eventuele datum van de behandeling van de zaak verschoven. Tot nu.

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).