Al het nieuws

Statenleden nemen actief deel aan debat Rijkswet tegen huiselijk geweld
Door René Zwart
Den Haag - Een delegatie van Arubaanse Statenleden heeft gisteravond tijdens de plenaire behandeling in de Tweede Kamer van een Rijkswet tegen geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld drie moties ingediend.

arubakamer

Aan het debat werd deelgenomen door Chris Dammers, Marlon Sneek (beiden AVP), Xiomara Ruiz-Maduro, Ady Thijsen (beiden MEP) en Andin Bikker (PDR). Zij maakten gebruik van het in het Statuut van het Koninkrijk vastgelegde recht om als ‘bijzondere gedelegeerden’ aan een Kamerdebat deel te nemen. Zij maakten allen gebruik van hun spreekrecht.
Vanwege de deelname van Arubaanse parlementariërs aan het debat nam Gevolmachtigde minister Alfonso Boekhoudt plaats in het regeringsvak, naast de staatssecretarissen Martin van Rijn (PvdA) en Klaas Dijkhof (VVD). Het is vijf jaar geleden dat Statenleden uit het Caribisch deel van het Koninkrijk participeerden in een Kamerdebat. Dat was toen bij de behandeling van de rijkswetten inzake de staatkundige hervorming.
Als het aan de Arubaanse afvaardiging ligt, duurt het niet opnieuw vijf jaar voordat Statenleden van Aruba, Curaçao en Sint Maarten zich in een debat met Nederlandse parlementariërs en bewindslieden mengen. Bikker diende een motie in waarin de Koninkrijksregering werd opgeroepen zich in te spannen ernaar te streven in de toekomst de behandeling van rijkswetten zo veel mogelijk te laten plaatsvinden in de periode dat Statenleden in Nederland zijn voor het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko).
Staatssecretaris Van Rijn zag de motie vooral als een oproep aan de Kamer omdat die over de planning van debatten gaat. Maar als de Kamer genegen is met de agendering rekening te houden met de wens van de Statenleden, zal de Koninkrijksregering daar ‘gaarne’ aan meewerken, zo zegde de bewindsman toe.
Thijsen verzocht in zijn motie de vier regeringen tijdens de Koninkrijksconferentie van 16 juni in Willemstad een protocol te sluiten om samen te werken bij de uitvoering van de wet. Van Rijn liet doorschemeren het te ambitieus te vinden om te verwachten dat al op zo’n korte termijn een protocol ondertekeningsgereed kan zijn, maar hij verklaarde zich wel een warm voorstander van intensieve samenwerking en beloofde de kwestie op korte termijn met de regeringen te bespreken.
Positief reageerde de staatssecretaris ook op de motie van Sneek om onder meer trainingsmateriaal voor hulpverleners dat al door Nederland is ontwikkeld en expertise te delen met de andere landen.
Met de rijkswet sluit het Koninkrijk zich aan bij een Verdrag van de Raad van Europa om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te voorkomen en te bestrijden. Nederland voldoet reeds aan alle verdragsvoorwaarden, Curaçao, Aruba en Sint Maarten zijn nog lang zo ver niet. Dat geldt ook voor Caribisch Nederland, reden waarom de rijkswet voorlopig niet van toepassing wordt verklaard voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Diverse Kamerleden drongen er bij de Nederlandse regering op aan ervoor te zorgen dat de eilanden zo snel mogelijk wel aan de verdragsvoorwaarden kunnen voldoen.
Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg sloot het debat af met het uitspreken van de hoop vaker bijzondere gedelegeerden uit de Cariben te kunnen verwelkomen bij de behandeling van rijkswetten.
Over deze rijkswet en de door de Arubaanse Statenleden ingediende moties wordt dinsdag door de Kamer - maar dan zonder gedelegeerden want die hebben geen stemrecht - besloten.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).