Al het nieuws

Schotte niet-ontvankelijk verklaard in verzoek intrekken uitsluiting uit Staten.
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - MFK-Statenlid Gerrit Schotte is in kort geding niet in het gelijk gesteld.

Hij vocht het besluit van Statenvoorzitter Mike Franco aan, die hem op 17 april uit de Staten liet verwijderen.
Het is echter de voorzitter die verantwoordelijk is voor de handhaving van een Statenvergadering, oordeelde rechter Beukenhorst gistermiddag. MFK en Schotte zijn niet-ontvankelijk verklaard, omdat de Statenvoorzitter geen natuurlijk persoon en geen privaat- en publiekrechtelijk persoon is. Om die reden heeft de rechter in burgerlijk geding geen uitspraak kunnen doen. ,,Jammer, we hoopten op een uitspraak. We moeten gaan werken aan een constitutioneel hof, het wordt tijd voor Reforma”, reageerde Schotte gistermiddag desgevraagd.
Op 17 april werd Schotte tijdens de Statenvergadering het woord ontnomen door voorzitter Franco. De vergadering over het Soab-rapport over de reorganisatie van Feffik werd bovendien geschorst en Schotte werd uitgesloten van de vergadering op grond van artikel 78 van het Reglement van Orde voor de Staten.
Politieke partij PAIS feliciteerde Franco (PAIS) gisteren met de uitspraak van de rechter. ,,De Statenvoorzitter heeft op alle punten gelijk gekregen om Schotte wegens onbeschoft gedrag de Staten uit te zetten. Dat wisten we vanaf het begin en nu heeft de rechter ook geoordeeld dat Franco gelijk had”, aldus de partij in een reactie.
Tijdens de vergadering over Feffik, die vandaag verdergaat, haalde Schotte uit naar Franco. ,,Voorzitter, ik heb geen zin om me vandaag tot u te wenden want onder uw leiding is deze zaal net een circus. Maar uit respect, mijn volk, doe ik het. Maar ik praat met jullie, niet met hem. Vandaag kijk ik niet eens naar hem”, aldus Schotte, waarna Franco hem het woord ontnam. Die actie schoot bij Schotte in het verkeerde keelgat. ,,Wil je me eruit gooien? Gooi me eruit. Gooi me eruit. Bel de politie zodat ze me uit de zaal komen verwijderen”, was zijn reactie, waarop hij daadwerkelijk uit de zaal werd verwijderd op verzoek van Franco.
De rechter oordeelde gisteren dat het in het kader van de scheiding der machten niet wenselijk is dat een rechter zich over deze zaak zou uitlaten. ,,Het zou een inbreuk vormen op de scheiding van machten tussen de wetgever en de rechter als de rechter zich zou begeven in een beoordeling van de rechtmatigheid van een beslissing van de voorzitter van de Staten tot uitsluiting van de vergadering. Juist vanwege die machtenscheiding wordt beroep op de bestuursrechter ongewenst geacht.”
Schotte en MFK zullen de proceskosten van de tegenpartij van 1.000 gulden moeten voldoen.
ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).