Al het nieuws

Op uitnodiging van Multidisciplinair Projectteam in verband met toekomst raffinaderij.

isla1

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een delegatie van het Chinese consulaat op Curaçao en vertegenwoordigers van het Chinese bedrijf CMEC Engineering Machinery Import & Export Co Ltd. hebben een bezoek aan de Isla gebracht. Dit op uitnodiging van het Multidisciplinair Projectteam (MDPT), dat de onderhandelingen voert over de toekomst van de raffinaderij.
De delegatie werd afgelopen zaterdag bij de Isla en de overslagterminal van de raffinaderij bij Bullenbaai rondgeleid. Een verslaggever van het Antilliaans Dagblad was daarbij ook aanwezig.
Dat er vanuit China belangstelling is voor de raffinaderij bleek onder andere tijdens het bezoek aan de Curaçao Refinery Utilities (CRU, voorheen BOO), de plant die de raffinaderij van elektriciteit, water, stoom en luchtdruk voorziet. Plantmanager Henny Barbolina informeerde de Chinese delegatie over de huidige capaciteit en de toekomstplannen van de CRU. Tijdens de presentatie maakte general manager Zhao Yan van CMEC aantekeningen en ging daarna uitgebreid met de plantmanager in gesprek over de huidige en toekomstige productiecijfers. Opvallend daarbij was hoe goed Yan op de hoogte is van onder andere de organisatiestructuur van de CRU, en de samenwerking tussen deze overheids-nv, de Isla en Aqualectra.
Aan de rondleiding namen Chen Qiman, consul-generaal van China, consul Pei Yajuan, de viceconsul Li Xinxin en de consulair attaché Rao Jinfeng deel. CMEC was vertegenwoordigd door Yan en ingenieur Lu Yang. Afgezien van voorzitter Werner Wiels was het MDPT ook vertegenwoordigd door de leden Jaime de Sola, voormalig directielid van de Shell op Curaçao, en Ruben Roosberg, voormalig specialist refinery and planning bij PdVSA.
Het MDPT had een team van deskundigen samengesteld dat tijdens de rondrit de delegatie van de nodige, uitgebreide technische informatie voorzag. Zo was Refinería Isla vertegenwoordigd door adjunct-directeur Karel van Haren, Edson Martis, superintendant bij Bullenbaai en Ronnie Regina, wachtchef. Van Haren leidde de groep rond bij de controlekamer, het zenuwcentrum van de Isla waar alle verrichtingen van en op de raffinaderij via computers te volgen zijn. In deze brandbestendige ruimte - ‘de bunker’ in de woorden de adjunct-directeur - kreeg de delegatie te zien hoe via de computer ingezoomd kan worden op een willekeurige plek of onderdeel van de raffinaderij. Dit staaltje van technisch vernuft stond in schril contrast met twee oude metalen, brandkastachtige kasten in diezelfde ruimte, die ouderwets met hangsloten waren afgesloten. De hangsloten op de kasten zijn wellicht illustratief voor de huidige stand van zaken bij de raffinaderij: enerzijds modern en anderzijds hopeloos niet meer van deze tijd. Dat blijkt ook tijdens de tocht over het fabrieksterrein.
Op pagina 10
Interesse in
upgrading


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).