Al het nieuws

Geen van de crediteuren van de Coöperatieve Consumenten Vereniging ‘Botica Wilhelmina’, die medio oktober voorlopige surseance van betaling werd verleend, heeft tegen de verlening van de definitieve surseance gestemd.
Dat blijkt uit de beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg die nu in handen is van het <I>Antilliaans Dagblad<I>. De belangrijkste schuldeisers waren aanwezig bij de crediteurenvergadering: 1st Option, Brito Sales, Chanel Curaçao, Martijn Trading, Pharmagoed, Topnote en Win-Win-Accounting & Management Services (WWAMS).
Eveneens aanwezig waren bewindvoerder Robert Bottse, R. Kwidama namens Coöperatieve Consumenten Vereniging ‘Botica Wilhelmina’, diverse werknemers; R. van den Bergh van Curconsult en namens Fekoskan H. Coffie, E. Rosenda en A. Nolles-Paulina.
De reden voor de aanwezigheid van Fekoskan is, omdat Feskoskan wellicht de enige hoop is voor de drie apotheken die het betreft om te overleven. Dit overkoepelend orgaan voor op Curaçao gevestigde coöperatieve spaar- en kredietverenigingen heeft aangegeven dat onder de leden van de Algemene Spaar- en Kredietcoöperatie ACU de bereidheid zou bestaan, om middels het kopen van ledencertificaten van de ‘Botica Wilhelmina’ zorg te dragen voor een kapitaalinjectie. Voorwaarde is wel dat er geen twijfels bestaan over de levensvatbaarheid van de apotheken. De apotheken waar het om gaat zijn Botica Plasa, Botica Banda Abou en Botica Montaña Abou. De exploitatie ervan is al een tijd terug stopgezet; al voor de surseance waren ze niet meer operationeel.
Het Gerecht is van oordeel dat aan de wettelijke stemverhouding en vereisten is voldaan en dat er geen gegronde vrees bestaat dat de Coöperatieve Consumenten Vereniging ‘Botica Wilhelmina’ zal proberen haar schuldeisers tijdens de surseance te benadelen en dat er vooruitzicht bestaat dat de schuldeisers, al dan niet gedeeltelijke, kunnen worden voldaan.
De duur van de surseance van betaling is bepaald op negen maanden ingaande 14 oktober 2014, de datum dat voorlopig surseance werd verleend met benoeming van Bottse tot bewindvoerder.
De oorzaak van de surseance wordt door de bewindvoerder omschreven als een toenemende verslechtering van de liquiditeit door de wereldwijde introductie van generieke geneesmiddelen die substantieel lager in prijs zijn; de door de overheid aangepaste receptregelvergoeding in verband met de basisverzekering ziektekosten (bvz); de te hoge personeelskosten; en een slecht inkoopbeleid.
De Coöperatieve Consumenten Vereniging ‘Botica Wilhelmina’ telt zo’n 38 personeelsleden. Door het uitblijven van hun salarisbetalingen hadden enkele werknemers besloten het faillissement aan te vragen. Om dit te voorkomen én omdat er gewerkt werd aan een reorganisatie heeft het bestuur besloten surseance van betaling aan te vragen. Het bestuur is er echter nog niet in geslaagd een geldschieter te vinden. Gezocht wordt naar mogelijkheden van een doorstart.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).