Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Per 1 augustus neemt oliebedrijf Citgo de raffinaderij in San Nicolas in gebruik. Dit betekent een enorme opleving van de economische activiteit in de tweede stad van Aruba.
Vrijdag werden in Palacio Miraflores, het regeringscentrum van de Venezolaanse regering, drie contracten ondertekend tussen het Land Aruba en Citgo Petroleum Corporation. In de Definite Participation Agreement kwamen de partijen overeen om met elkaar samen te werken en op welke terreinen in overleg beslissingen worden genomen. In de Refinery Lease Agreement en de Terminal Lease Agreement werden de voorwaarden uiteengezet waaronder Citgo de raffinaderij en de terminal in San Nicolas gaat gebruiken.
De heropening levert honderden directe banen op. Aannemers, toeleveranciers en allerlei andere bedrijven in San Nicolas zien hun activiteiten toenemen. Het aantal arbeidsplaatsen dat dit oplevert loopt naar verwachting in de duizenden. Minister Paul Croes van Sociale Zaken, Jeugd en Arbeid verwacht dat het werkloosheidscijfer met drie procent zal dalen. Eind 2015 stond dat op 7,3 procent.
De handtekeningen zijn gezet, maar de lijvige documenten moeten nog wel de wettelijke procedures doorlopen die gelden voor elke overeenkomst die het Land Aruba bindt. In dit geval moet de Raad van Advies (RvA) de stukken bestuderen en er advies over uitbrengen. Daarna is het aan de Staten van Aruba om te bepalen of de overeenkomst hun goedkeuring kan wegdragen. Deze procedure wordt vandaag in gang gezet en de verwachting is dat de Staten nog voor het zomerreces de contracten behandelen, zodat Citgo volgens afspraak per 1 augustus van start kan gaan.
De bevolking van San Nicolas twijfelt niet aan de uitkomst van het proces en ontving de delegatie van de Arubaanse regering dan ook met groot enthousiasme, na hun terugkeer uit Venezuela. Op luchthaven Reina Beatrix wachtten familie en vrienden het gezelschap op, dat vervolgens naar San Nicolas toog. Voor de poorten van de raffinaderij werd feest gevierd, met taart en champagne. Dit spontane feest krijgt een vervolg over twee weken. Dan is naar verwachting de goedkeuring van het parlement en wordt een groot feest georganiseerd voor de hele bevolking.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).